Seniors                                      
  Third name Name   Team Sail No  F5-P F5-Е F5-M F5-10 Total
            1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3      
1 Kadantsev  Andrii   Cherkassy UKR 42       3 5 3 4 3 3 11 1 1 18 9 7
2 Nechayev Petro   Cherkassy UKR 30 7     5 2 2 2 2 3 1 5 2 15 9 7
3 Nechayev Oleg   Cherkassy UKR 24 5 1 4 1 3 3 2 1   2 9 9 6
4 Koval Andrii   Cherkassy UKR 37 1 1 1 2 4 3 2 4 2   4 5 13 8
5 Kishubaiev Timur   Odessa UKR 34   1 2       3 1   1 1 4 3 3
6 Nechayev Igor   Cherkassy UKR 32   1       3         1 3 0 2 6
7 Zapara Anton   Dnepropetrovsk UKR                 1   2   0 2 1
8 Ogiyenko Sergii   Cherkassy UKR 135     3   1 1     3     1 0 1 8
9-11 Buchegger Karl Heinz   Austria AUT 20               1         0 1 0
9-11 Grinchenko Roman   Kharkov UKR                        0 1 0
9-11 Sharaburov Illia   Odessa UKR 50   1                     0 1 0
12-16 Lysyh Georgii   Mariupol UKR                       1 0 0 1
12-16 Gurskiy Oleksandr   Nikolayev UKR 14           1             0 0 1
12-16 Lurye Vlad   Dnepropetrovsk UKR 36                       1 0 0 1
12-16 Plygach Oleg   Kharkov UKR 1     1                   0 0 1
12-16 Kovalenko Andrii   Cherkassy UKR 2     1                   0 0 1
                                         
Juniors                                      
  Third name Name   Team Sail No F5-P F5-Е F5-M F5-10 Total
            1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3      
1 Koval Dmytro J Cherkassy UKR 87 6 2 1 4 4 1 4 4   5 2   19 12 2
2 Ogiyenko Oleksii J Cherkassy UKR 35 3 2   6 1   5   4 18 6 1
3 Sharaburov Illia J Cherkassy UKR 50     1 2     1 2   1 2   4 4 1
4 Makhynia Yevgen J Cherkassy UKR 35 1 1     2 1   1   1 1   2 5 1
5 Nechayev Denis J Cherkassy UKR 33 1   1     1 1 2     1 1 2 3 3
6-7 Nakazin Anton J Dnepropetrovsk UKR             2      
6-7 Kishubaieva Kseniia J Odessa UKR 38   1 1       1     1     2 1 1
8 Zapara Anton J Dnepropetrovsk UKR                    
9 Pavelko Oleksandr J Cherkassy UKR  1 1                     1 1 0
10 Korovaynyi Sergii J Khartsyzsk UKR 12 1   2     1             1 0 3
11-13 Muslimov Oleg J Cherkassy UKR 39       1                 1 0 0
11-13 Pilipenko Valentin J Kharkov UKR 21       1                 1 0 0
11-13 Plygach Oleg J Kharkov UKR 1                       1 0 0
14 Cherednik Maryna J Odessa UKR          1 1   1 1   2   0 4 2
15 Zavezen Yevgen J Nikolayev UKR 114         1 1   1 2   1 2 0 3 5
16 Piterov Yevgen J Nikolayev UKR 114         1       1   2   0 3 1
17 Somik Dmytro J Cherkassy UKR 187   1             1   1 1 0 2 2
18 Guliy Konstantin J Khartsyzsk UKR 7   1       1   1         0 2 1
19 Tsyganchuk Pavlo J Mariupol UKR   1 2     1     2       0 1 5
20 Kalashnikov Yevgen J Znamenka UKR 8   1       1     1       0 1 2
21-22 Lazorenko Oleg J Pereyaslav-Khmelnitskiy UKR 101         1 1             0 1 1
21-22 Dotsenko Pavlo J Nikolayev UKR 114               1       0 1 1
23-26 Kvartirmeyster Marta J Kiev UKR 29   1                     0 1 0
23-26 Miroshnichenko Pavlo J Glukhov UKR 3         1               0 1 0
23-26 Snesar Denis J Cherkassy UKR    1                     0 1 0
23-26 Chernysh Sergii J Dnepropetrovsk UKR   1                     0 1 0
27-28 Zavizion Volodymyr J Nikolayev UKR 114           1     1     2 0 0 4
27-28 Kostenko Eduard J Dnepropetrovsk UKR 49     1     1     1     1 0 0 4
29-30 Yefremov Georgii J Nikolayev UKR 14                 1     1 0 0 2
29-30 Glushko Yevgen J Odessa UKR 162                 1     1 0 0 2
31-40 Zadorozhnyuk Dmytro J Odessa UKR                       1 0 0 1
31-40 Gayevyi Oleksandr J Kiev UKR     1                   0 0 1
31-40 Muravskiy Oleksandr J Odessa UKR                       1 0 0 1
31-40 Pyatokha Mykyta J Odessa UKR           1             0 0 1
31-40 Zheleznov Sergii J Dnepropetrovsk UKR 41     1                   0 0 1
31-40 Shitikava Yelizaveta J Kiev UKR 13     1                   0 0 1
31-40 Chukhlib Konstantin J Cherkassy UKR 21                       1 0 0 1
31-40 Pogrebnoy Vitaliy J Pereyaslav-Khmelnitskiy UKR     1                   0 0 1
31-40 Denisyuk Igor J Pereyaslav-Khmelnitskiy UKR           1             0 0 1
31-40 Mironchuk Yevgen J Kharkov UKR 36     1                   0 0 1
F5-P F5-E F5-M F5-10
                         

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                       

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                     

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                     

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                     

 

F5-P F5-E F5-M F5-10
                     

 

F5-P F5-E F5-M F5-10